Zasady dla Gości w związku z SARS-COV-2

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zdrowym rozsądkiem podjęliśmy działania i procedury bezpieczeństwa by zminimalizować ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jeśli nas wkrótce odwiedzicie chcemy byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i dlatego przekazujemy Wam kilka zaleceń:

  1. Utrzymujcie bezpieczną odległość – MINIMUM 2 metry w kontaktach z nami oraz innymi naszymi gośćmi.
  2. Noście maseczki lub inne osłony twarzy
  3. Myjcie często, regularnie i dokładnie ręce oraz je dezynfekujcie – przy wejściu do domu znajdziecie środek do dezynfekcji rąk.
  4. Unikajcie dotykania dłońmi okolic twarzy, szczególnie ust, nosa i oczu
  5. W przypadku niepokojących objawów należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Proszę jednocześnie o poinformowanie nas o tym pod numer 501 510 005.